Tiêu đề Ngày ban hành Trích yếu Tải về
QĐ_809/QĐ-MĐC 14/06/2017 Quy định đánh giá phân loại tập thể, cá nhân thuộc Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Quyết định số 878/QĐ-MĐC 05/07/2017 Quy định về công tác thi đua - khen thưởng của Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Quyết định số 1044/QĐ-MĐC 11/08/2017 Ban hành qui định phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong khu nội trú sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Quyết định số 1043/QĐ-MĐC 11/08/2017 Qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội Thanh niên xung kích Trường đại học Mỏ - Địa chất
Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  • Hỗ trợ khởi nghiệp

    024.37574219 (hotline)

  • Thông tin việc làm

    024.37520006

  • Thông tin Ký túc xá

    024.37520785