Tiêu đề Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 99/QĐ-MĐC 26/01/2018 Quy định thanh toán, tạm ứng
QĐ_809/QĐ-MĐC 14/06/2017 Quy định đánh giá phân loại tập thể, cá nhân thuộc Trường ĐH Mỏ - Địa chất
số 268/QĐ-MĐC 08/03/2017 Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động của Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Số: 338/QĐ-MĐC 24/03/2017 QĐ về việc ban hành Quy định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Quyết định số 878/QĐ-MĐC 05/07/2017 Quy định về công tác thi đua - khen thưởng của Trường ĐH Mỏ - Địa chất
KH_2017 - 2018 03/08/2017 Kế hoạch công tác tư vấn hướng nghiệp và Hỗ trợ sinh viên năm học 2017 - 2018
Quyết định số 1044/QĐ-MĐC 11/08/2017 Ban hành qui định phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong khu nội trú sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Quyết định số 1043/QĐ-MĐC 11/08/2017 Qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội Thanh niên xung kích Trường đại học Mỏ - Địa chất
Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Giấy đề nghị sửa chữa Biểu mẫu dùng cho sinh viên ở nội trú
Đơn xin chuyển phòng Biểu mẫu dùng cho sinh viên ở nội trú
Đơn xin ở nội trú KTX Biểu mẫu dùng cho sinh viên ở nội trú
Hợp đồng ở nội trú Biểu mẫu dùng cho sinh viên ở nội trú
Nội quy Ký túc xá sinh viên 09/08/2013 Nội quy được áp dụng cho tất cả sinh viên nội trú trong phạm vi KTX sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 • Hỗ trợ khởi nghiệp

  024.37574219 (hotline)

 • Thông tin việc làm

  024.37520006

 • Thông tin Ký túc xá

  024.37520785 (KTX D2)
  024.32191092 (KTX D1)
  024.37420249 (KTX D3)
  024.37525654 (KTX Nước ngoài)