Tiêu đề Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Giấy đề nghị sửa chữa Biểu mẫu dùng cho sinh viên ở nội trú
Đơn xin chuyển phòng Biểu mẫu dùng cho sinh viên ở nội trú
Đơn xin ở nội trú KTX Biểu mẫu dùng cho sinh viên ở nội trú
Hợp đồng ở nội trú Biểu mẫu dùng cho sinh viên ở nội trú
Nội quy Ký túc xá sinh viên 09/08/2013 Nội quy được áp dụng cho tất cả sinh viên nội trú trong phạm vi KTX sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 • Thông tin việc làm

  04.37520006
  04.37574219

 • Thông tin Ký túc xá

  04.37520785 (D2)
  04.32191092 (D1)
  04.37420249 (D3)

 • Internet/Wifi

  0988185298 (Kỹ thuật)
  0977629293 (Kỹ thuật)