Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Địa chỉ: Phòng A1.16 - Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 024.3757 4219

Email: hotrosinhvien@humg.edu.vn​​