Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Địa chỉ: Phòng A1.14/15/16 - Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 024.3757 4219

Email: hotrosinhvien@humg.edu.vn​​