TB về việc nâng cấp hệ thống mạng Internet/Wifi tại Ký túc xá
13/03/2017
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của sinh viên nội trú, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hiện đang tiến hành nâng cấp hệ thống internet/wifi trong phạm vi toàn Ký túc xá khu A, Ký túc xá khu B, Ký túc xá LHS nước ngoài.
  • Hỗ trợ khởi nghiệp

    024.37574219 (hotline)

  • Thông tin việc làm

    024.37520006

  • Thông tin Ký túc xá

    024.37520785