TB về việc nâng cấp hệ thống mạng Internet/Wifi tại Ký túc xá
13/03/2017
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của sinh viên nội trú, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hiện đang tiến hành nâng cấp hệ thống internet/wifi trong phạm vi toàn Ký túc xá khu A, Ký túc xá khu B, Ký túc xá LHS nước ngoài.
 • Thông tin việc làm

  024.37520006 (trong nước)
  024.37574219 (Nhật Bản)

 • Thông tin Ký túc xá

  024.37520785 (KTX D2)
  024.32191092 (KTX D1)
  024.37420249 (KTX D3)

 • Internet/Wifi

  0988185298 (Kỹ thuật)
  0977629293 (Kỹ thuật)