Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

21/03/2017

830 lượt xem

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm sinh viên phục vụ định hướng công tác đào tạo của Trường; quản lý mọi hoạt động dịch vụ trong Trường như: Nhà ăn, ki ốt, ký túc xá, trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, viên chức, người lao động, người học và khách tại nơi quy định và các nhiệm vụ khác thông qua việc khoán, đấu thầu hoặc trực tiếp phục vụ, quản lý; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ:

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên có 2 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Tư vấn việc làm sinh viên và Bộ phận Hỗ trợ sinh viên. Nhiệm vụ và quyền cụ thể của từng bộ phận như sau:

a) Bộ phận Tư vấn việc làm sinh viên

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

 • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 • Chủ trì công tác liên lạc với các đối tác, phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường về các hoạt động tư vấn việc làm sinh viên.

 • Cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho các đối tượng sinh viên của Trường.

 • Tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm cho sinh viên.

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học và chuẩn bị tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

 • Khảo sát, thống kê về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên đã tốt nghiệp.

b) Bộ phận Hỗ trợ sinh viên

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Trung tâm về các việc khoán, đấu thầu (hoặc trực tiếp phục vụ) đảm bảo đem lại nguồn thu và phục vụ tốt cho Trường từ các dịch vụ: ăn uống cho cán bộ, viên chức, người lao động, khách và người học; ký túc xá cho sinh viên; kinh doanh tại các ki ốt của Trường; trông giữ phương tiện đi lại có thu phí tại nơi quy định; dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ khác đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và củaTrường.

 • Quản lý Ký túc xá sinh viên đảm bảo an ninh, trật tự 24/24 giờ trong ngày, đảm bảo các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và xây dựng nếp sống văn minh trong Ký túc xá.

 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Công tác Sinh viên xây dựng nội quy Ký túc xá sinh viên và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội quy.

 • Quản lý và chịu trách nhiệm khai thác hiệu quả, bền vững các trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao.

 • Phối hợp với Phòng Bảo vệ để bảo đảm an toàn, trật tự; có biện pháp chống mất mát, phòng chống cháy nổ trong phạm vi quản lý của Trung tâm.

 

 • Hỗ trợ khởi nghiệp

  024.37574219

 • Thông tin việc làm

  024.37520006

 • Thông tin Ký túc xá

  D1: 024.32191092
  D2: 024.37520785
  D3: 024.37420249