Đôi nét về Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

13/03/2017

1928 lượt xem

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên được thành lập theo quyết định số 819/QĐ-MĐC ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất trên cơ sở 3 đơn vị gồm: Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên (BQL KTX) và Ban Phục vụ đào tạo. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhiệm vụ quản lý sinh viên nội trú và các hoạt động trong khu nội trú; hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp; quản lý và phát triển các dịch vụ hỗ trợ sinh viên,…. góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của Nhà trường.

Với khẩu hiệu “Tất cả vì sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn sẵn sàng đồng hành, là cầu nối với các đơn vị chức năng trong và ngoài trường nhằm đem đến cho sinh viên những điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, phát triển dịch vụ và hỗ trợ sinh viên ngày càng phong phú, đa dạng và kịp thời, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Nhà trường.

Mục tiêu: Trở thành một Trung tâm với điều kiện và cơ sở vật chất hiện đại; phương thức phục vụ văn minh, chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của Đại học Mỏ - Địa chất.

 

Lãnh đạo đợn vị:

 

GIÁM ĐỐC

TS. ĐỖ ANH SƠN

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. PHẠM QUANG BA

 

Sơ đồ tổ chức:

sơ đồ tổ chức

 

Danh sách cán bộ, viên chức:

1 TS. Đỗ Anh Sơn Giám đốc
2 ThS. Phạm Quang Ba Phó Giám đốc
3 ThS. Lê Chí Phúc Chuyên viên
4 ThS. Đoàn Hồng Thắng Chuyên viên
5 KS. Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên chính
6 KS. Nguyễn Văn Khẩn Chuyên viên
7 CN. Đinh Hữu Khánh Chuyên viên
8 KS. Nguyễn Thế Anh Chuyên viên
9 CN. Đỗ Khắc Điệp Chuyên viên
10 ThS. Ngô Huyền Giang Chuyên viên
11 CN. Đoàn Thị Luyên Chuyên viên
12 CN. Lê Thị Thanh Xuân Chuyên viên
13 CN. Hà Tú Hương Chuyên viên
14 CN. Phạm Thị Quy Chuyên viên
15 CN. Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên
16 KS. Phạm Thanh Chương Chuyên viên
17 CN. Nguyễn Thị Thu Chuyên viên
18 KS. Nguyễn Quốc Trường Chuyên viên
19 CN. Nguyễn Thị Sim Chuyên viên
20 CN. Quách Thị Thu Phương Chuyên viên
21 CN. Nguyễn Thị Nga Nhân viên
22 CN. Nguyễn Thị Chi Nhân viên
23 Bùi Thị Kim Anh Nhân viên
24 Trần Thị Dược Nhân viên
25 Vũ Thị Phương Thùy Nhân viên
26 Phạm Thị Thanh Tâm Nhân viên
27 KS. Vũ Thế Hùng Chuyên viên
28 KS. Nguyễn Xuân Thuận Chuyên viên
29 CN. Phạm Tuyết Mai Kế toán


 

 

 

 • Hỗ trợ khởi nghiệp

  024.37574219

 • Thông tin việc làm

  024.37520006

 • Thông tin Ký túc xá

  D1: 024.32191092
  D2: 024.37520785
  D3: 024.37420249