Không có tin bài
 • Ký túc xá khu B

  04.37420249 (D3)

 • Ký túc xá khu A

  04.37520785 (D2)

  04.32191092 (D1)

 • Internet/Wifi

  01667626666​​​​