Hướng dẫn sinh viên thủ tục đăng ký ở nội trú Ký túc xá
13/03/2017
Bước 2: Sinh viên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Bộ phận Quản lý Ký túc xá để làm thủ tục ký Hợp đồng và nộp tiền. Khu A, Nhà D1, D2 ĐT: 04.37520785 Khu B, Nhà D3 ĐT: 04.37420249
Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13/03/2017
Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên ở trong khu nội trú (sau đây gọi chung là HSSV nội trú) của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường); các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Thông tin các Nhà trọ khu vực gần Trường
24/03/2017
Nhằm hỗ trợ sinh viên ổn định chỗ ở để yên tâm học tập, Ngoài việc bố trí cho sinh viên nội trú trong Ký túc xá, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cung cấp, hỗ trợ thông tin các Nhà trọ khu vực gần trường để phụ huynh và sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa mới biết và tham khảo
  • Hỗ trợ khởi nghiệp

    024.37574219 (hotline)

  • Thông tin việc làm

    024.37520006

  • Thông tin Ký túc xá

    024.37520785