Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13/03/2017

Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên ở trong khu nội trú (sau đây gọi chung là HSSV nội trú) của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nội quy phòng ở

13/03/2017

Sinh viên ở KTX ngoài việc như chấp hành Nội quy KTX do Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định, còn phải tuân thủ Nội quy phòng ở của Ban quản lý KTX...

Nội quy Ký túc xá sinh viên

13/03/2017

Nội quy Ký túc xá sinh viên Nhà trường

Quyết định 1526/QĐ-MĐC: Về việc ban hành Quy định về nội dung vi phạm nội quy Ký túc xá và hình thức xử lý kỷ luật

Quyết định 1526/QĐ-MĐC: Về việc ban hành Quy định về nội dung vi phạm nội quy Ký túc xá và hình thức xử lý kỷ luật

13/03/2017

Quyết định 1526/QĐ-MĐC: Về việc ban hành Quy định về nội dung vi phạm nội quy Ký túc xá và hình thức xử lý kỷ luật của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Hỗ trợ khởi nghiệp

    024.37574219 (hotline)

  • Thông tin việc làm

    024.37520006

  • Thông tin Ký túc xá

    024.37520785