Quyết định 1526/QĐ-MĐC: Về việc ban hành Quy định về nội dung vi phạm nội quy Ký túc xá và hình thức xử lý kỷ luật

13/03/2017

768 lượt xem

Quyết định 1526/QĐ-MĐC: Về việc ban hành Quy định về nội dung vi phạm nội quy Ký túc xá và hình thức xử lý kỷ luật của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

Về nội dung vi phạm nội quy Ký túc xá và hình thức xử lý kỷ luật

(Ban hành theo Quyết định 1526 /QĐ-MĐC-KTX-SV ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

 

 STT

NỘI DUNG VI PHẠM

HÌNH THỨC  XỬ LÝ

GHI CHÚ

LẦN 1

LẦN 2

1

Ra vào Ký túc xá không xuất trình thẻ KTX.

Không được vào KTX.

 

Tùy trường hợp và đối tượng do cán bộ trực KTX quyết định.

2

Chế tạo, tàng trữ vũ khí, chất nổ, chất cháy, hóa chất độc hại; đốt pháo trong khu KTX.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV.

 

Tùy theo mức độ tác hại, có thể giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

3

- Sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy.

- Dẫn dắt, môi giới chứa chấp gái mại dâm.

Xử lý buộc thôi học theo quy chế HSSV.

 

Giao cơ quan chức năng  xử lý tiếp.

4

Uống rượu bia trong khu vực KTX: Uống rượu bia ở nơi khác trở về KTX trong trạng thái say xỉn; có hành vi lời nói không chuẩn mực.

Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

Tùy theo mức độ sai trái của hành vi, có thể xử lý kỷ luật mức buộc thôi học theo Quy chế HSSV.

5

Xuất bản, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, tài liệu bị nhà nước cấm.

- Chứa chấp, che dấu hàng cấm (theo quy định của pháp luật).

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV.

 

Tùy theo mức độ tác hại, có thể giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

6

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn áp phích trái pháp luật.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức đình chỉ học tập 01 năm theo Quy chế HSSV.

 

 

Tùy theo mức độ nghiêm trọng; xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV; giao cho cơ quan chức năng giải quyết tiếp.

7

Nấu ăn trong phòng, tàng trữ, sử dụng các loại dụng cụ đun nấu trong KTX.

 Nhắc nhở, tịch thu tang vật.

Tịch thu tang vật; chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

 

8

Đánh bài trong giờ tự học.

Xử lý  kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, yêu cầu ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật  mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

9

Tổ chức (hoặc tham gia)  các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

Tùy theo mức độ sai trái của hành vi, có thể xử lý kỷ luật  mức buộc thôi học theo Quy chế HSSV; giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

10

Cho người chưa được đăng ký lưu trú ở trong phòng của KTX hoặc khách đến chơi quá 23h.

- Buộc người chưa đăng ký (hoặc khách) ra khỏi KTX, nếu là sinh viên thì xử lý kỷ luật  mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Buộc chấm dứt hợp đồng ở KTX đối với cá nhân cho người vào ở và các cá nhân khác trong phòng có hành vi chứa chấp bao che.

 

- Nếu người chưa đăng ký có hành vi chống đối hoặc nghi ngờ là tội phạm, giao cho cơ quan chức năng xử lý tiếp.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV (nếu là sinh viên của trường).

 

11

Đưa phần tử xấu vào KTX gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực KTX.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

Tùy theo mức độ,  có thể xử lý kỷ luật mức buộc thôi học theo quy chế HSSV.

12

 Chứa chấp kẻ gian phạm tội.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

 Giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

13

Đánh nhau trong KTX.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý  kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

 

Trường hợp đánh nhau gây thương tích, tùy theo mức độ, có thể xử lý kỷ luật đến mức buộc thôi học theo Quy chế HSSV và giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

14

Làm hư hỏng cơ sở vật chất của KTX.

- Bồi thường thiệt hại.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Bồi thường thiệt hại; phạt tiền tương đương hai lần giá trị của tài sản bị thiệt hại; không ký hợp đồng ở KTX  kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm mang tính phá hoại, tùy theo mức độ thiệt hại, ngoài việc phải bồi thường, người vi phạm còn  bị chấm dứt hợp đồng ở KTX và  buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV và giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

15

Di chuyển trang thiết bị, làm thay đổi thiết kế trong phòng.

- Buộc phục hồi nguyên trạng.

 

- Buộc phục hồi nguyên trạng; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

16

Làm tắc nghẽn bồn cầu; làm hỏng hệ thống thoát nước; làm chập cháy điện trong phòng ở.

- Buộc phục hồi nguyên trạng; chịu hoàn toàn chi phí khắc phục sửa chữa.

- Buộc phục hồi nguyên trạng; chịu hoàn toàn chi phí khắc phục sửa chữa; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật  mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

17

 Nuôi gia súc, gia cầm, động vật trong phòng.

Nhắc nhở, yêu cầu mang ra ngoài.

- Tịch thu tang vật; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX;

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

18

- Mở nhạc to, nói chuyện to, la hét, gây ồn ào làm mất trật tự khu KTX.

- Đùa nghịch thiếu văn hóa ảnh hưởng đến môi trường văn hóa.

- Ngồi lên ban công, lan can đu bám gây nguy hiểm.

 Nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt ngay.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

 

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX;

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

19

Chậm nộp lệ phí KTX

( sau 30 ngày).

Nhắc nhở  yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.

- Buộc thực hiện nghĩa vụ; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX; truy thu số tiền đã ở.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

20

- Xả rác không đúng nơi quy định, ăn ở luộm thuộm, mất vệ sinh, treo rèm, gắn thêm trang thiết bị, đục lỗ, viết vẽ, dán quảng cáo,… làm xấu phòng, hành lang, khuôn viên KTX.

- Đốt rác, giấy trong KTX.

- Đổ nước ra hành lang, ban công.

Nhắc nhở, yêu cầu làm vệ sinh, phục hồi nguyên trạng.

- Yêu cầu làm vệ sinh, phục hồi nguyên trạng; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

21

  Ra vào KTX sau 23h;  leo trèo hàng rào, ban công, cột điện, cây và những nơi nguy hiểm.

- Lập biên bản, không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo  theo Quy chế HSSV.

 

22

Mang xe đạp, xe máy vào khu KTX.

Nhắc nhở, yêu cầu gửi đúng nơi quy định.

- Yêu cầu gửi đúng nơi quy định.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật  mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

23

 Hành vi vô lễ, thách đố đe dọa đến cán bộ viên chức của Nhà trường đang thực hiện nhiệm vụ.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

Tùy theo mức độ vi phạm chuyển cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

24

Tự ý thay đổi chỗ ở.

 - Nhắc nhở, yêu cầu về đúng phòng đã được bố trí.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

 

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

25

Chuyển ra ngoại trú ở không báo cho cán bộ quản lý KTX.

 - Bị nhắc nhở và vẫn phải đóng tiền điện nước hàng tháng.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

 

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

26

Cư trú trái phép trong KTX hoặc ở không đúng theo hợp đồng với KTX.

- Buộc ra khỏi KTX (nếu không phải là sinh viên đang ở KTX).

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau; Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV( nếu là sinh viên đang ở KTX).

 

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV (nếu là sinh viên đang ở KTX).

- Đề nghị Nhà trường xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV (nếu là sinh viên của trường).

- Giao cho cơ quan chức năng xử lý (Nếu không phải là sinh viên của trường).

27

Trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do trộm cắp mà có.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX.

- Xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV.

 

 

Tùy theo mức độ vi phạm và đối tượng, giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

28

Đá bóng trong sân KTX, chơi bóng ở hành lang ban công, chơi bóng trong giờ tự học (sau 19h).

 - Nhắc nhở, yêu cầu giải tán.

-   Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý thu bóng. - Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

 

 

29

Đưa người khác giới vào ngủ tại phòng KTX. 

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-   Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

- Nếu người khác giới là sinh viên của trường thì xử lý theo Quy chế HSSV.

- Nếu  là người ngoài thì giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

30

Tự ý lắp đặt truyền hình cáp, internet, điện thoại cố định…..

- Nhắc nhở,  yêu cầu tự cắt hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ và tháo dỡ các thiết bị.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Yêu cầu tháo dỡ các thiết bị và khôi phục lại hiện trạng; chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

 

 

31

Nợ tiền lệ phí KTX, tiền điện nước trước khi chuyển ra ngoại trú.

- Nhắc nhở yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.

- Đề nghị Nhà trường cấm thi.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV

-Trường hợp không thực hiện sẽ không ký giấy thanh toán khi ra trường.

-Xử lý kỷ luật  theo Quy chế HSSV.

Ghi chú:

Các lần vi phạm  đều được lập biên bản và vào sổ theo dõi, được tính theo từng học kỳ. Cuối kỳ trung tâm hỗ trợ sinh viên sẽ tổng hợp số lần sinh viên vi phạm và làm báo cáo gửi Nhà trường để xét điểm rèn luyện, thi đua, khen thưởng…

* Đối với lưu học sinh nước ngoài, khi vi phạm Nội quy KTX  và Quy định này, tùy theo mức độ, Nhà trường sẽ có công văn gửi Đại sứ quán nước sở tại.

 • Thông tin việc làm

  024.37520006 (trong nước)
  024.37574219 (Nhật Bản)

 • Thông tin Ký túc xá

  024.37520785 (KTX D2)
  024.32191092 (KTX D1)
  024.37420249 (KTX D3)

 • Internet/Wifi

  0988185298 (Kỹ thuật)
  0977629293 (Kỹ thuật)