Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên ĐH Mỏ - Địa chất sau 1 năm tốt nghiệp

18/03/2017

967 lượt xem

 

 • Tỉ lệ sinh viên đang có việc làm : 89,6%
 • Chưa có việc làm                       : 9,3%
 • Học tiếp lên bậc cao hơn           : 1,1%

Thời gian tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp

(Đa số sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng)
 
Công việc hiện tại theo ngành đào tạo 
 
Vị trí việc làm của sinh viên đảm nhiêm sau khi tốt nghiệp 1 năm

 

Tỷ lệ phân bố việc làm của sinh viên theo loại hình tổ chức 

 
Mức lương bình quân
 
Số liệu khảo sát được thực hiện tháng 12/2016

(TT Hỗ trợ sinh viên)

 • Hỗ trợ khởi nghiệp

  024.37574219

 • Thông tin việc làm

  024.37520006

 • Thông tin Ký túc xá

  D1: 024.32191092
  D2: 024.37520785
  D3: 024.37420249