Ban tư vấn, hỗ trợ SV khởi nghiệp

16/01/2019

99 lượt xem

BAN TƯ VẤN, HỖ TRỢ SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

(Theo Quyết định số 1441/QĐ-MĐC ngày 19/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Đơn vị

Họ và tên CB,GV

Điện thoại

Email

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Phạm Quang Ba

0985 696 552

phamquangba@humg.edu.vn

ThS. Lê Chí Phúc

0902 022 955

lechiphuc@humg.edu.vn

Khoa Trắc địa-Bản đồ và Quản lý đất đai

TS. Đinh Thị Lệ Hà

0904 257 655

dinhleha77humg@gmail.com

NCS. Phạm Văn Chung

0903 489 986

phamvanchungmdc@gmail.com

Khoa CNTT

ThS. Nguyễn Thế Bình

0976 141 696

nguyenthebinh@humg.edu.vn

ThS. Đặng Văn Nam

0986 226 651

dangvannam@humg.edu.vn

Khoa Mỏ

ThS. Nguyễn Văn Thịnh

0987 757 389

nguyenvanthinh.hl@humg.edu.vn

ThS. Lê Quí Thảo

0983 140 283

lequithao@humg.edu.vn

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

TS. Nguyễn Thị Nụ

0906 246 841

nguyenthinu168@gmail.com

TS. Phan Viết Sơn

0912 636 625

phanvietson_humg@yahoo.com.vn

Khoa Dầu khí

TS. Lê Quang Duyến

0982 380 188

lequangduyen@humg.edu.vn

ThS. Kiều Duy Thông

0936 351 819

kieuduythong@humg.edu.vn

Khoa Kinh tế và QTKD

ThS. Lê Thị Thu Hường

0942 005 665

lehuong.humg@gmail.com

ThS. Phan Minh Quang

0989 780 868

phanminhquang061290@gmail.com

Khoa Xây dựng

TS. Phạm Đức Thọ

0976 415 657

phamductho33@gmail.com

TS. Phạm Thị Nhàn

0967 189 187

nhanthipham.humg@gmail.com

Khoa Môi trường

ThS. Đỗ Cao Cường

0986 838 866

docaocuongmdc@gmail.com

ThS. Đào Trung Thành

0904 370 465

daotrungthanh.humg@gmail.com

Khoa Cơ – Điện

PGS.TS. Khổng Cao Phong

01685 742 189

khongcaophong@humg.edu.vn

TS. Ngô Thanh Tuấn

0982 221 507

ngothanhtuan@humg.edu.vn

Ghi chú: Sinh viên, nhóm sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, vui lòng liên hệ với các thầy, cô theo danh sách trên

(TT Hỗ trợ sinh viên)

 • Hỗ trợ khởi nghiệp

  024.37574219

 • Thông tin việc làm

  024.37520006

 • Thông tin Ký túc xá

  D1: 024.32191092
  D2: 024.37520785
  D3: 024.37420249