Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại tư liệu
Lĩnh vực

KH_2017 - 2018

lĩnh vực 2

Đại học Mỏ - Địa chất

Kế hoạch

TT Hỗ trợ sinh viên

03/08/2017

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TƯ VẤNHƯỚNG NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM SINH VIÊN

Năm học 2017 - 2018

Nội dung

Thời gian

thực hiện

Đơn vị

thực hiện

1. Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

- Phương pháp khảo sát: Email, gọi điện thoại trực tiếp cho từng sinh viên hoặc gia đình sinh viên.

- Thời gian thực hiện:

   + Từ 01/9 - 30/9/2017: Khảo sát

   + Từ 01/10 - 30/11/2017: Tổng hợp kết quả khảo sát và cập nhật trực tuyến số liệu vào cơ sở dữ liệu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Từ ngày 01/12 - 31/12/2017: Lập Báo cáovề tình hình việc làm sinh viên năm 2016 và các minh chứng kèm theogửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 9, 10,11,12/2017

- Chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

2. Tổ chức giao lưu, đối thoại, nói chuyện chuyên đề giữa doanh nghiệp, cựu sinh viên thành đạt với sinh viên

- Mời các doanh nghiệp, cựu sinh viên thành đạt liên quan đến ngành đào tạo của Khoa về giao lưu, đối thoại, chia sẻ với sinh viên.

- Tại các buổi giao lưu đối thoại: Các doanh nghiệp, cựu sinh viên sẽ giới thiệu về về môi trường làm việc, tiêu chí tuyển dụng và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; chia sẻquá trình phấn đấu, những kinh nghiệm trong học tập và công tác; chia sẻ những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp, cựu sinh viên đã trải qua để đi tới thành công và tư vấn một số kỹ năng cần thiết mà sinh viên cần tích lũy, trau dồi trước khi tốt nghiệp.

- Thời gian tổ chức:

   + Khoa Cơ - Điện: Tháng 9/2017

   + Khoa CNTT: Tháng 10/2017

   + Khoa Dầu khí: Tháng 11/2017

   + Khoa Địa chất: Tháng 12/2017

   + Khoa Kinh tế & QTKD: Tháng 01/2018

  + Khoa Môi trường: Tháng 3/2018

   + Khoa Xây dựng: Tháng 4/2018

(Khoa Trắc địa, Bản đồ và Quản lý đất đai, khoa Mỏ đã tổ chức vào tháng 4,5/2017)

Tháng 9,10,11,12/2017 và 01,3,4/2018

- Chủ trì:Các khoa quản lý sinh viên

- Phối hợp: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

3. Tổ chức Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên K62

- Mời các chuyên gia nói chuyện, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

- Mời một số doanh nhân, cựu sinh viên thành đạt giao lưu, chia sẻ,tạo động lực giúp sinh viên học tập tốt với ngành học đã chọn.

Tháng 11/2017

- Chủ trì:Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- Phối hợp: Các khoa quản lý sinh viên

4. Tổ chức tham quan, hướng nghiệp cho sinh viên tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất

- Liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến các ngành đào tạo của Nhà trường để sinh viên đến tham quan, học hỏi từ thực tiễn sản xuất.

- Kết hợp với tham quan, dã ngoại và các hoạt động tập thể nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên.

- Các đơn vị dự kiến tham quan: Nhà máy Samsung Việt Nam, Nhà máy Ôtô Veam Việt Nam, Nhà máy Toyota Việt Nam, Nhà máy Honda Việt Nam, Mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai, Mỏ Apatit Lào Cai, Công ty Than Núi Hồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong, Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng,…

Tham quan

01 doanh nghiệp/tháng

- Chủ trì:Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- Phối hợp: Các khoa quản lý sinh viên

 

 

5. Thu thập dữ liệu sinh viên tốt nghiệp năm 2018

- Phối hợp với phòng Đào tạo đại học, phòng Công tác sinh viên, các khoa Quản lý sinh viên để lập bộ dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp năm 2018.

- Xây dựng bộ dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp để khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp hàng năm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cung cấp dữ liệu cho các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của Trường.

Tháng 01/2018

- Chủ trì:Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- Phối hợp: Phòng Công tác sinh viên, Các khoa quản lý sinh viên

 

 

6. Tổ chức “Ngày hội việc làm 2018”

- Tháng 3/2018: Lập Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm 2018

- Từ ngày 26/02/2018: Gửi thông tin về sinh viên tốt nghiệp năm 2018 cho các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề đào tạo của Trường và mời tham gia Ngày hội việc làm.

- Vận động các cá nhân, đơn vị trong Trường mời các cơ quan, doanh nghiệp về tham gia Ngày hội việc làm.

- Ngày 09/5/2018: Tổ chức Ngày hội việc làm 2018

Từ  ngày 26/02/2018 đến 09/5/2018

- Chủ trì:Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- Phối hợp:các phòng, khoa, ban, trung tâm

 

7. Kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm

- Thường xuyên liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để tìm kiếm thông tin về làm, liên hệ nơi tham quan thực tập cho sinh viên; tham vấn ý kiến của doanh nghiệp về chương trình đào tạo của Nhà trường; khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp

- Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng trực tiếp tại Trường. Dự kiến tổ chức tuyển dụng từ 1-2 doanh nghiệp/tháng.

- Các thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp được  cập nhật kịp thời trên cổng thông tin việc làm vieclam@humg.edu.vn và thông báo bằng email, fanpage, điện thoại, thông báo về Khoa để thông tin tới sinh viên.

- Tiến tới ký thoả thuận hợp tác với một số doanh nghiệp có uy tín để triển khai các hoạt động như:  Tư vấn kỹ thuật - chuyển giao công nghệ, phối hợp trong đào tạo - cung ứng nguồn nhân lực, tài trợ học bổng, bố trí tham quan - thực tập,…

Thường xuyên

- Chủ trì:Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- Phối hợp: Các khoa quản lý sinh viên